Direct naar de inhoud van deze pagina

Huisregels BUUV

Leuk dat u deelneemt aan BUUV. Om het gebruik voor iedereen prettig te laten verlopen hebben we enkele huisregels en privacy gebruiksvoorwaarden opgesteld. Bij deelname aan BUUV stemt u hier mee in.

 • BUUV is voor gratis diensten en hulp die bewoners elkaar willen vragen en bieden. Het is bijvoorbeeld niet bedoeld voor producten, woonruimte of het zoeken naar een liefdespartner.
 • BUUV deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de buurtmarktplaats, zoals het maken van onderlinge afspraken en de verleende diensten tussen elkaar.
 • Uw vraag en aanbod advertenties zijn zichtbaar op de BUUV website. Persoonlijke contactgegevens of uw adres zijn nooit openbaar.Wilt u liever anoniem gebruik maken van BUUV? Dat kan, neem dan contact op met het BUUV team.
 • U vult uw gegevens naar waarheid in. Is uw vraag of aanbod niet meer van toepassing, dan verwijdert u het zelf van de website. Lukt dat niet? Bel of mail dan met het BUUV Back-Office.
 • Heeft u een reactie op uw bericht? Laat andere BUUV deelnemers dan altijd weten of u op hun reactie wilt ingaan of niet.
 • Bij BUUV mag geen vergoeding gevraagd of gegeven worden. Tenzij het gaat om kosten die men moet maken voor de hulp, bijvoorbeeld bij vervoer. Daar maakt u vooraf samen met de andere BUUV deelnemer afspraken over.
 • Denkt u bij het aanbieden van vervoer aan een inzittendenverzekering.
 • Minderjarigen (< 16 jaar) met toestemming van ouders of voogden zijn welkom op BUUV.
 • Het is mogelijk, met toestemming van de deelnemer, als contactpersoon op te treden voor iemand. Kijk bij contactpersonen hoe het precies werkt of bel met het BUUV Back-Office.
 • BUUV is niet aansprakelijk voor eventuele schade, zowel directe, indirecte en vervolgschade bij het gebruik van het platform.
 • BUUV heeft het recht ongewenste of ongepaste berichten te verwijderen en deelnemers uit te sluiten van deelname als zij de huisregels of privacy gebruiksvoorwaarden niet respecteren.

Bij contact en afspraken met een BUUV deelnemer

 • Let zelf goed op met wie u in zee gaat, BUUV vrijwilligers screenen de deelnemers niet en vragen ook geen verklaring omtrent gedrag (VOG). Als het om minderjarigen (< 18 jaar) of kwetsbare deelnemers gaat, schatten ouders of contactpersonen zelf in of ze daarbij aanwezig moeten zijn.
 • Als u zich onzeker of kwetsbaar voelt, vraag dan een vriend, familielid of begeleider om aanwezig te zijn bij een (eerste) afspraak.Spreek af op neutraal terrein zoals bijvoorbeeld een horecagelegenheid, wijkcentrum of bibliotheek.
 • Een BUUV staat nooit onaangekondigd voor de deur.Voor een afspraak is altijd eerst via telefoon of email contact geweest. Staat iemand namens BUUV toch voor de deur zonder afspraak, ga er dan nooit op in.
 • Geef nooit persoonlijke gegevens zoals bankgegevens, pincodes, Burgerservicenummer, DIGID of kopie van jouw paspoort of rijbewijs aan andere BUUV deelnemers.

 • Zorg zoveel mogelijk voor gepast geld als iemand anders iets voor u gaat kopen, zoals boodschappen of kleine aankopen.Geef geen grote geldbedragen mee.
 • Vermijd het onnodig of ongewenst aanraken van anderen.

 • Neem telefonisch contact op met het BUUV team als u het idee heeft dat een andere deelnemer zich niet houdt aan de huis- of privacyregels, of ongepast gedrag vertoont.


Het BUUV Back-Office is telefonisch bereikbaar op maandagen, woensdagen en vrijdagen tussen 10.00 en 12.00 via 071 707 4270.

U kunt ook een e-mail sturen naar: info@oegstgeest.buuv.nu

Wilt u liever langskomen bij BUUV? Kom dan tijdens onze kantoortijden naar: President Kennedylaan 141 Oegstgeest.